Cennik

INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE DO CENNIKA ATOL CITY

Szanowny Kliencie,

informujemy, że: 

  1. w przypadku gdy z usług Atol City korzysta więcej niż jedno dziecko pod opieką maks. dwóch opiekunów, drugie i kolejne dziecko do pierwszego roku życia (warunek wieku) może korzystać z usług ATOL CITY - Miasteczka Zabawy bezpłatnie; w sytuacjach, gdy wieku dziecka nie da się jednoznacznie oszacować na podstawie wyglądu dziecka kasjer OKR Atol może poprosić opiekuna dziecka o udokumentowanie wieku dziecka, poprzez okazanie pracownikowi OKR Atol na stanowisku kasowym dokumentu, poświadczającego wiek dziecka; dla obliczenia wieku dziecka przyjmuje się dzienną datę urodzenia;
  2. zakup biletu całodniowego oznacza, że klient może przebywać na terenie obiektu w godzinach jego otwarcia aż do zamknięcia, lecz nie ma możliwości opuszczenia obiektu i późniejszego powrotu na ten sam bilet; bilet jest jednorazowy;
  3. z urządzeń zabawowych w Miasteczku Zabawy mogą korzystać osoby w wieku do lat 18;
  4. dzieci w wieku od 0 do 10 lat mogą korzystać z Atol City wyłącznie pod opieką rodziców/pełnoletnich opiekunów; jeden rodzic/pełnoletni opiekun może mieć pod opieką maksymalnie czworo dzieci;
  5. pełnoletni opiekun dziecka może wejść na obiekt ATOL CITY bezpłatnie; do jednego dziecka może wejść bezpłatnie maksymalnie dwóch pełnoletnich opiekunów;
  6. bilet grupowy mogą zakupić członkowie min. 15-osobowych grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem (z wyłączeniem uczestników imprez urodzinowych organizowanych w Miasteczku Zabawy); opiekun wchodzi na obiekt ATOL CITY bezpłatnie, biorąc na siebie odpowiedzialność za nadzór nad członkami grupy w trackie pobytu grupy na obiekcie; jeden pełnoletni opiekun może pełnić swoją funkcję dla maks. 15 osób, każda osoba powyżej powoduje konieczność zapewnienia grupie kolejnego opiekuna;
  7. bilet Kids Party jest biletem dedykowanym dla uczestników imprezy urodzinowej w Miasteczku Zabawy; bilety Kids Party może nabyć klient, który korzysta jednocześnie z usługi najmu strefy urodzinowej;
  8. opłata za zgubienie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta wynosi 50 zł, które należy uiścić podczas wyjścia w kasie.

UWAGA: ZAKUP BILETU WSTĘPU NA ATOL CITY JEST RÓWNOZNACZNY Z OBOWIĄZKIEM ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM OBIEKTU, W TYM Z REGULAMINAMI POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH W MIASTECZKU ZABAWY, ORAZ Z OBOWIĄZKIEM PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ TYCH REGULAMINÓW.