Najem powierzchni hali sportowej

Wynajmowana powierzchnia

Czas korzystania

Cena brutto

Całe boisko hali + natryski i szatnia

 1 godzina

150,00 zł

Całe boisko hali

1 godzina

120,00 zł

1/3 boiska hali + natryski i szatnia

1 godzina

65,00 zł

1/3 boiska hali 

1 godzina

50,00 zł

Boisko sali gimnastycznej + natryski i szatnia

1 godzina

65,00 zł

Boisko sali gimnastycznej 

1 godzina

50,00 zł

Sala treningowa (z lustrami) + natryski i szatnia

1 godzina

40,00 zł

Sala treningowa (z lustrami)

1 godzina

30,00 zł

Hol główny - impreza sportowa, artystyczna lub inna 1 godzina 30,00 zł

Na wniosek Klienta dopuszcza się wynajęcie obiektu na okresy półgodzinne lub kończące się w połowie godziny. Stawka najmu za 0,5 h wynosi połowę stawki za 1 h.

W przypadku wynajęcia hali na zawody, turnieje, konferencje, koncerty, imprezy kulturalne i inne cena uzależniona jest od wielkości i charakteru imprezy.

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.