Cennik

Cennik Biletów na Ściance Wspinaczkowej

  1. Zakup biletu całodniowego oznacza, że klient może przebywać na terenie obiektu w godzinach jego otwarcia aż do zamknięcia, lecz nie ma możliwości opuszczenia obiektu i późniejszego powrotu na ten sam bilet; bilet jest jednorazowy;
  2. Osobami uprawnionymi do zakupu biletów ulgowych są:
    1. osoby niepełnoletnie, uczniowie i studenci do ukończenia 26 r. ż. (dla obliczenia wieku przyjmuje się dzienną datę urodzenia), pod warunkiem okazania pracownikowi OKR Atol na stanowisku kasowym ważnego dokumentu ze zdjęciem (a w przypadku dzieci do lat 7 – również bez zdjęcia), pozwalającego na identyfikację osoby uprawnionej oraz podstawy uprawnienia (tj. wiek, status ucznia, status studenta);
    2. osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, pod warunkiem okazania pracownikowi OKR Atol na stanowisku kasowym ważnego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego na identyfikację osoby uprawnionej oraz ważnego dokumentu, poświadczającego podstawę uprawnienia (tj. status osoby niepełnosprawnej);
    3. emeryci i renciści, pod warunkiem okazania pracownikowi OKR Atol na stanowisku kasowym ważnego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego na identyfikację osoby uprawnionej oraz ważnego dokumentu, poświadczającego podstawę uprawnienia (tj. status emeryta/rencisty).