Cennik ATOL City

RODZAJ BILETU Cena
Ulgowy 90 min 18,00 zł 
Ulgowy 150 min 23,00 zł 
Ulgowy całodniowy 39,00 zł 
  
Bilet grupowy 150 min * 18,00 zł 
Bilet Kids Party 150 min 18,00 zł 
Wynajem strefy urodzinowej 89,00 zł
Zaproszenia na urodziny 2,00 zł / szt.

* Bilet dostępny od poniedziałku do piątku do godz. 14:00 

 

Dopłata za każdą rozpoczętą 1 minutę korzystania z usługi powiżej limitu czasowego zakupionego biletu wynosi 0,50 zł i naliczana jest po rozliczeniu transpondera w kasie.

Dodatkowe informacje dotyczące cennika Parku Dmuchańców ATOL City:

  1. Zakup biletu całodniowego oznacza, że Korzystający mogą przebywać na terenie ATOL City w godzinach jego otwarcia, aż do zamknięcia, lecz nie ma możliwości opuszczania obiektu i późniejszego powrotu na ten sam bilet; bilet jest jednorazowy.
  2. Z urządzeń zabawowych w Parku Dmuchańców mogą korzystać osoby w wieku do 18 lat.
  3. Dzieci w wieku od 0 do 13 lat mogą korzystać z Parku Dmuchańców wyłącznie pod opieką rodziców/pełnoletnich opiekunów.  Jeden rodzic/pełnoletni opiekun może mieć pod opieką maksymalnie czworo dzieci. 
  4. Opiekun dziecka może wejść na obiekt Parku Dmuchańców bezpłatnie; do jednego dziecka może wejść bezpłatnie maksymalnie dwóch pełnoletnich opiekunów;
  5. Bilet grupowy mogą zakupić członkowie min. 15-osobowych grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem (z wyłączeniem uczestników imprez urodzinowych organizowanych w Parku Dmuchańców). Opiekun wchodzi na obiekt Parku Dmuchańcow bezpłatnie, biorąc na siebie odpowiedzialność za nadzór nad członkami grupy w trakcie pobytu grupy na obiekcie. Jeden pełnoletni opiekun może pełnić swoją funkcję dla maks. 15 osób, każda osoba powiżej powoduje konieczność zapewnienia grupie kolejnego opiekuna.
  6. Bilet Kids Party jest biletem dedykowanym uczestnikom imprezy urodzinowej w Parku Dmuchańców; bilety Kids Party może nabyć klient, który korzysta jednocześnie z usługi najmu strefy urodzinowej.
  7. Opłata za zgubienie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta wynosi 50 zł, którą należy uiścić podczas wyjścia w kasie.
  8. W przypadku gdy z usług Parku Dmuchańców korzysta więcej niż jedno dziecko pod opieką maksymalnie dwóch opiekunów, drugie i kolejne dziecko do pierwszego roku życia może korzystać z usług Parku Dmuchańców bezpłatnie (dla obliczenia wieku przyjmuje się dzienną datę urodzenia) pod warunkiem okazania pracownikowi ATOL-a na stanowisku kasowym dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. 

UWAGA! Zakup biletu wstępu do Parku Dmuchańców ATOL City jest równoznaczny z obowiązkiem zapoznania się z Regulaminem Ogólnym Strefy Zewnętrznej Zadaszonej, a także z obowiązkiem przestrzegania postanowień tych regulaminów.

 

do góry