Strona główna/Cennik/Cennik park wodny

Cennik park wodny

Basen

Limit czasowy Rodzaj biletu Poniedziałek - Piątek Sobota, Niedziela, Święta
  do 14:00 po 14:00 do 14:00 po 14:00
1,5 godz. Normalny 14,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 26,00 zł
Ulgowy 10,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 19,00 zł
Rodzinny
[1 os.]
9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 16,00 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu czasowego wynosi 0,35 zł
2,5 godz. Normalny 18,00 zł 26,00 zł 26,00 zł 33,00 zł
Ulgowy 13,00 zł 19,00 zł 19,00 zł 24,00 zł
Rodzinny
[1 os.]
11,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 20,00 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu czasowego wynosi 0,35 zł
Limit czasowy Rodzaj biletu Poniedziałek - Niedziela, Święta
  6:00 - 8:00 i 21:00 - 22:00

1 godz.

Normalny 9,00 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu czasowego wynosi 0,35 zł

Sauna na terenie kompleksu basenu krytego

Klient, który zakupił bilet na basen kryty bez sauny, może skorzystać z sauny na terenie basenu, wg poniższego cennika korzystania z sauny.
Opłata za korzystanie z sauny przy zakupie biletu na basen (czas przebywania w saunie nie wlicza się do przebywania na hali basenu).

Czas Poniedziałek - Niedziela
cały dzień
1 min. 0,40 zł

Basen + sauna

Limit czasowy Rodzaj biletu Poniedziałek - Piątek Sobota, Niedziela, Święta
  do 14:00 po 14:00 do 14:00 po 14:00
1,5 godz. Normalny 18,00 zł 26,00 zł 26,00 zł 33,00 zł
Ulgowy 13,00 zł 19,00 zł 19,00 zł 24,00 zł
Rodzinny
[1 os.]
11,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 20,00 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu czasowego wynosi 0,35 zł
2,5 godz. Normalny 23,00 zł 33,00 zł 33,00 zł 43,00 zł
Ulgowy 16,00 zł 23,00 zł 23,00 zł 30,00 zł
Rodzinny
[1 os.]
14,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 26,00 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu czasowego wynosi 0,35 zł
Oferta specjalna "ZERO OGRANICZEŃ" - umożliwia korzystanie z basenu krytego i sauny na terenie kompleksu basenowego bez ograniczeń czasowych
Bez ograniczeń Normalny 61,00 zł  
Ulgowy 43,00 zł  

Szanowni klienci, informujemy że:

  • Z usług basenu krytego BEZPŁATNIE mogą skorzystać dzieci do lat 5, opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz opiekunowie grup zorganizowanych.
  • Z ulgi przy zakupie biletu BILET ULGOWY mogą skorzystać osoby niepełnoletnie, uczniowie i studenci do 26 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, emeryci i renciści.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, ustalającym w jaki sposób definiowane są grupy osób uprawnionych i weryfikowane jest prawo do skorzystania z uprawnień.

  • BILET RODZINNY może zakupić dla swoich członków mała grupa rodzinna:
    1) złożona z 2 rodziców lub pełnoletnich opiekunów i min. 1 dziecka, a maks. 3 dzieci w wieku do 18 roku życia
    2) złożona z min. 1 rodzica lub pełnoletniego opiekuna i min. 2, a maksymalnie 4 dzieci w wieku do 18 roku życia.
  • Klient może przebywać w wodzie do godz. 22:00.
  • Opłata za zagubienie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta wynosi 50 zł, które należy uiścić w kasie, podczas wyjścia z pływalni.

Kontakt:

czynny codziennie w godz. 6:00 - 22:00

do góry